Go

Go
Go er et orientalsk brætspil for to personer. Spillet er Østens svar på skak, og er meget strategisk orienteret. I det gamle Japan betragtedes spillet som en naturlig del af en krigeruddannelse. Selv i vore dages Kina, Taiwan og lignende lande menes spillet stadig at kunne lære for eksempel erhvervsfolk noget om strategi. Spillet adskiller sig fra skak, ved at have flere trækmuligheder, og derigennem mulighed for en mere individuel spillestil, og for mange forskellige typer spil. Reglerne for spillet er simple, men de mange taktiske og strategiske muligheder gør spillet meget kompliceret at mestre. Det siges, at det kræver 1000 spil, før man kan kalde sig dan-spiller, eller kompetent udøver af spillet.
Gos historie
Go er cirka 4000 år gammelt og stammer fra Kina eller et område meget tæt på. De første skriftlige kilder til spillets historie stammer fra omkring 500 år f.Kr., hvor blandt andre Konfutse skrev om spillet. Go opfattes hos Konfutse og konfutsianere som værende uden gavn for offentligheden. Taoisterne mente i modsætning dertil, at spillet var et middel til selverkendelse og kontemplation. Omkring T'ang dynastiet (618-906) bliver spillet anerkendt som noget, som almen dannelse fordrer kendskab til. Cirka år 700 kommer spillet også til Japan. Senere bliver spillet også opfattet som et nødvendig del af en samurais opdragelse. Gennem Go mente man, at krigerne kunne opøve en strategisk og taktisk forståelse, som de kunne benytte i virkelig kamp. Spillet er først sent blevet kendt i Vesten, med det resultat, at Japanere og andre orientalere totalt dominerer internationale turneringer. I Danmark har spillet været kendt i en del år, og har siden Københavns Go klub blev stiftet i 1970'erne vundet udbredelse i hele landet.
Reglerne for spillet Spillet starter med et tomt bræt. Brættet består af linjer, der skærer hinanden. Det kan være af varierende størrelse, men det mest almindelige er 1919, 1313 og 99.
Spillerne skiftes til at trække, det vil sige placere sorte, henholdsvis hvide sten på linjernes skæringspunkter. Sort starter.
En forbunden gruppe sten af samme farve fanges og fjernes fra brættet, når alle dens tilstødende skæringspunkter (kaldet friheder) er besat. Hvis dette sker samtidig for to grupper af forskellig farve, er det spilleren der trækker, der må fjerne modstanderens gruppe. Sten forbindes kun ved hjælp af horisontale og vertikale linjer, ikke diagonale.
Man må ikke spille, således at kun ens egen gruppe mister alle friheder (dette svarer til at begå selvmord).
En sten må ikke placeres, så stillingen efter ens foregående træk gentages. Dette kaldes ko-reglen. Denne simple regel forhindre at spillet ender i "dødvande", hvor man skiftes til at tage hinandens brikker.
Spillet er afsluttet, når der er sagt pas tre gange i træk. Man må til enhver tid sige pas i stedet for at trække.
Spillet afgøres, ved at tælle, hvem der har flest point. Point tildeles for sten der er fanget (eller ikke kan undgå at blive det) og for territorium (det vil sige omringede punkter på brættet).
Go i dag.
Det anslås, at der i dag er cirka 10 millioner, der kan spille Go, heriblandt omkring 1000 professionelle. Der er et par hundrede Gospillere i Danmark. Her i landet findes der i øjeblikket fire Goklubber, hvor folk mødes regelmæssigt for at spille. I disse klubber spiller man Go og der afholdes turneringer, undervisning og introduktionsaftener. I Københavns Go klub er der cirka 20 spillere, der mødes hver mandag i Valby for at spille. Der afholdes jævnligt turneringer, i både ind- og udland. Danmark er hvert år repræsenteret ved såvel europamesterskabet som verdensmesterskabet. Har du fået lyst til at vide mere om Go, eller til at få en introduktion til spillet så besøg Københavns Go Klub eller en anden Goklub.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”